Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma 2023

Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma 2023

La Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té una naturalesa exclusivament honorífica. És una distinció que té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s’hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l’àmbit de les Illes Balears.


Llegeix-ne més
Maria Antònia Oliver Cabrer, a títol pòstum

               

La Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té una naturalesa exclusivament honorífica. És una distinció que té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s’hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l’àmbit de les Illes Balears.

El Consell de Govern, mitjançant el Decret 54/1984, de 26 de juliol (modificat posteriorment pel Decret 15/1989, de 9 de febrer), va aprovar la creació de la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb la finalitat de premiar l’esforç fet per les persones físiques o jurídiques que s’hagin distingit en qualsevol àmbit de les activitats de la vida de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Atesa l’experiència acumulada, es considerà pertinent derogar la normativa anterior i regular novament la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma i el seu atorgament; per això, el Consell de Govern, en la sessió de 10 de gener de 2014, va aprovar el Decret 2/2014, de 10 de gener, pel qual es regula la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Amb el nou text es pretén que la concessió del guardó sigui més transparent i participativa.

El decret 2014 recull que s’ha de lliurar anualment coincidint amb la celebració dels actes commemoratius del Dia de les Illes Balears.

Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears 2023

Premi Ramon Llull

Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears 2023

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears és un guardó que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, de l’ensenyament i lingüístic.

Llegeix-ne més

Guanyadors del Premi Ramon Llull 2023

Premiats Ramon Llull 2023

               

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears és un guardó que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, de l’ensenyament i lingüístic.

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears va ser instituït pel Decret 5/1997, de 23 de gener, publicat en el BOCAIB núm. 15, de 4 de febrer de 1997. La primera cerimònia de lliurament dels guardons va tenir lloc el divendres 14 de novembre de 1997, a l’edifici de la Llotja.

Atesa l’experiència acumulada, es considerà pertinent derogar la normativa anterior i regular novament el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears i el seu atorgament; per això, el Consell de Govern, en la sessió de 10 de gener de 2014, va aprovar el Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual es regula el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears. Amb el nou text es pretén que la concessió del guardó sigui més transparent i participativa.

El Premi Ramon Llull, atorgat mitjançant un acord del Consell de Govern, té una naturalesa exclusivament honorífica i, a més, s’ha de lliurar anualment coincidint amb la celebració dels actes commemoratius del Dia de les Illes Balears.


Col·laboradors

logo-dia-ib-2021-2.jpg