Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma

Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma 2021

La Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té una naturalesa exclusivament honorífica. És una distinció que té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s’hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l’àmbit de les Illes Balears.


Llegir més
Professionals sanitaris que lluiten contra la pandèmia de la COVID-19

Aquesta Medalla d'Or és un reconeixement a l'esforç del col·lectiu sanitari en la lluita contra la COVID-19. Aquesta pandèmia ha situat la humanitat davant un nou paradigma i ha posat a prova els sistemes sanitaris de tots els països del món. En aquest sentit, es pot afirmar que el sistema de salut de les Illes Balears ha respost de manera extraordinària a les noves necessitats, fet que ha estat possible gràcies a l'esforç del col·lectiu que el configura i hi col·labora. El servei públic de salut ha liderat la lluita contra la COVID-19, que també ha comptat amb la participació rellevant de les clíniques privades.

Els professionals sanitaris han treballat de manera eficaç i eficient per minimitzar l'impacte del virus. La seva dedicació ha estat absoluta i la implicació del personal que forma el sistema públic i privat de salut ha estat impecable. Gràcies a la suma de tots aquests esforços s'han minimitzat les conseqüències de l'expansió del virus.

S'ha de destacar la professionalitat de totes aquestes persones per mantenir els coneixements científics actualitzats, que ha permès actuar a partir de l'evidència científica disponible en cada moment; la capacitat per fer estudis clínics per millorar els tractaments i el diagnòstic precoç, amb la finalitat de protegir la salut de la ciutadania, així com la capacitat d'adaptació, de coordinació de nous protocols i d'organització dels recursos.

A la lluita per combatre la COVID-19 s'hi han dedicat amb entrega els professionals mèdics i d'infermeria, els serveis epidemiològics, els departaments de recerca, el personal de neteja i de suport logístic dels hospitals, els zeladors, els auxiliars de clínica, el personal administratiu, els serveis jurídics, etc. Dedicant-hi tot el seu esforç, més de 20.000 treballadors hi han col·laborat amb l'objectiu de preservar la salut de tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

La Medalla d'Or és un reconeixement a la feina de tot el col·lectiu sanitari públic i privat envers la COVID-19: a la gran capacitat d'adaptació a una situació desconeguda i a la dedicació, el compromís i la valentia, que l'ha convertit en un exemple d'entrega i superació.

Professionals sanitaris que lluiten contra la pandèmia de la COVID-19.

               

La Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té una naturalesa exclusivament honorífica. És una distinció que té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s’hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l’àmbit de les Illes Balears.

El Consell de Govern, mitjançant el Decret 54/1984, de 26 de juliol (modificat posteriorment pel Decret 15/1989, de 9 de febrer), va aprovar la creació de la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb la finalitat de premiar l’esforç fet per les persones físiques o jurídiques que s’hagin distingit en qualsevol àmbit de les activitats de la vida de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Atesa l’experiència acumulada, es considerà pertinent derogar la normativa anterior i regular novament la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma i el seu atorgament; per això, el Consell de Govern, en la sessió de 10 de gener de 2014, va aprovar el Decret 2/2014, de 10 de gener, pel qual es regula la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Amb el nou text es pretén que la concessió del guardó sigui més transparent i participativa.

El decret 2014 recull que s’ha de lliurar anualment coincidint amb la celebració dels actes commemoratius del Dia de les Illes Balears.

Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears

PREMIS RAMON LLULL

Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears és un guardó que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, de l’ensenyament i lingüístic.

Llegir més

Guanyadors del Premi Ramon Llull 2021

Sector primari

Durant l'any de la pandèmia, i especialment durant el confinament, el sector primari ha garantit el subministrament a les Illes Balears fent arribar productes frescs i de temporada a la ciutadania. Amb el seu esforç i capacitat d'adaptació a les noves circumstàncies, no només ha afavorit una alimentació sana i de proximitat, sinó que, a més a més, mitjançant el projecte de compra pública d'excedents del sector primari per destinar a les entitats socials de les Balears, ha duit a terme un treball voluntari de distribució i logística d'aliments adquirits per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per fer-los arribar, a través de les entitats socials, a les persones més vulnerables. Gràcies a aquest projecte, empreses del sector primari han lliurat més de 400 tones de productes frescs i de temporada a 63.000 famílies que ho necessitaven.

Premi Ramon Llull en reconeixement a la funció essencial del sector primari per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d'aliment de la ciutadania i, en especial, de les persones més vulnerables.

Treballadors essencials de l'àmbit privat

Durant l'any de la pandèmia, i especialment durant els mesos més durs del confinament, les necessitats d'accés als productes bàsics essencials i de complir estrictes normes d'higiene i seguretat sanitària han suposat per a molts treballadors exercir les seves responsabilitats professionals en condicions complicades, per la seva exposició als perills de la COVID-19.

Treballadors del transport de mercaderies, del servei de recollida i tractament de residus sòlids urbans, de neteja, periodistes i altres treballadors dels mitjans de comunicació, persones ocupades en tot tipus d'establiments comercials, farmàcies, òptiques i mercats (no només les persones que atenen el públic, caixers i dependents, sinó també els reposadors, les persones que fan el lliurament de productes a domicili, etc.), han continuant exercint la seva feina i donant servei a la ciutadania des del primer moment, quan encara es desconeixien moltes qüestions relacionades amb el virus i les seves vies de contagi. Aquest compromís de servei a la ciutadania l'han mostrat també les persones que treballen a les perruqueries, botigues de productes ortopèdics i de productes tecnològics i de telecomunicacions, premsa i papereria i benzineres, així com els treballadors de venda d'aliments per a animals de companyia, bugaderies o comerç electrònic, telefònic o per correu, entre d'altres.

Premi Ramon Llull en reconeixement als treballadors essencials de l'àmbit privat, que han hagut d'exercir i intensificar el seu treball i que, en una situació adversa, han donat el millor de si mateixos.

Empreses privades de sectors essencials

El sector empresarial de les Illes Balears ha dedicat tot l'esforç a cobrir les necessitats de la ciutadania de les Illes Balears, no només duent a terme les activitats que li són pròpies, sinó també posant tota la seva capacitat al servei de la societat.

Així, no només empreses de la distribució o de la neteja han actuat amb una gran professionalitat per adaptar-se de forma immediata a les exigències que la situació sanitària imposava per dur a terme la seva activitat i continuar complint la seva funció, sinó que també altres empreses privades de diferents sectors han posat les seves instal·lacions al servei de les necessitats col·lectives. Per exemple, establiments hotelers es varen convertir en espais per acollir persones que havien d'estar en situació d'aïllament.

També, en el període més dur del confinament, el transport de mercaderies que uneix les Illes Balears amb la península va esdevenir el cordó umbilical per a les nostres illes que va ajudar a mantenir intactes les nostres constants vitals com a societat.

Els transportistes de mercaderies varen patir unes condicions de treball molt complicades, amb situacions de semiconfinament dins els vaixells, manca d'espais on avituallar-se i descansar, i assumint un gran risc per la seva major exposició als perills de la COVID-19. Malgrat tot, no varen deixar d'abastir els comerços i els mercats per tal que la societat balear pogués tenir accés als productes bàsics i essencials: des de productes sanitaris fins a alimentació, roba i productes higiènics de primera necessitat.

Premi Ramon Llull en reconeixement a les empreses privades de sectors essencials, que han garantit la prestació dels serveis i subministraments i s'han posat al servei de les necessitats col·lectives, no només adaptant la seva forma de funcionar a la nova realitat, sinó també posant la seva capacitat i instal·lacions a disposició de la societat.

Indústria balear que s'ha reconvertit

La crisi sanitària, econòmica i social sense precedents que ha suposat la pandèmia per la COVID-19 ha generat noves necessitats immediates i urgents que han pogut ser ateses gràcies a la gran capacitat d'adaptació i reconversió del sector industrial de les Illes Balears, que ha destinat la seva capacitat productiva a cobrir les noves necessitats immediates i urgents que la pandèmia ha generat.

Es tracta d'empreses de diferents sectors que han reconvertit la seva producció d'una manera ràpida i eficient per tal d'adaptar-la a les noves necessitats que s'anaven produint, mantenint així la seva infraestructura i també llocs de feina en una situació especialment difícil per a l'economia de les Illes Balears.

Premi Ramon Llull en reconeixement a la indústria balear, que s'ha reconvertit i adaptat per donar resposta a les noves necessitats immediates i urgents generades per la pandèmia.

Sector cultural de les Illes Balears

La cultura és un bé públic fonamental, un factor de cohesió que ens identifica, modela i millora com a persones i com a societat. No obstant això, la situació inèdita, extraordinària, dura i difícil que travessa la societat ha fet prendre més consciència de la seva importància vital com a bàlsam, com a eina reparadora i d'alleujament de la tristesa i la solitud gràcies a la seva capacitat per fer pensar, fer reflexionar i imaginar altres mons possibles, entretenir, connectar i acompanyar.

La cultura ens ha acompanyant en tot aquest procés: durant el confinament, en les successives onades de l'epidèmia, i en les desescalades, amb un augment innegable del consum cultural.

La cultura és necessària i un bé essencial, però també és un sector productiu: una indústria creativa formada per gent que treballa i crea. Els qui es dediquen a la cultura han sofert la incertesa i han hagut d'adaptar-se contravenint una característica intrínseca a la creació: la necessitat que sigui compartida en espais físics.

En aquest sentit, els professionals del sector a les Illes Balears s'han esforçat constantment per adaptar-se a la nova situació i fer arribar la cultura a la ciutadania. Hem vist i ens han acompanyat iniciatives innovadores de biblioteques, teatres, museus, músics o llibreters, entre d'altres, que ens han permès gaudir de la cultura quan tots els equipaments estaven tancats. El sector cultural va explorar durant el primer estat d'alarma noves vies de comunicació amb el seu públic i continua fent-ho.

Premi Ramon Llull en reconeixement a l'esforç i el treball fonamental del sector cultural per continuar proporcionant un bé essencial imprescindible per al nostre desenvolupament com a persones i com a societat.

Comunitat educativa i universitària

Els diferents membres de la comunitat educativa varen fer una gran tasca d'adaptació per continuar treballant i aprenent durant el confinament, i han aconseguit que els centres educatius siguin uns dels llocs més segurs i controlats per als infants i joves i, consegüentment, per a les seves famílies i la societat en general.

Aquest premi és un merescut homenatge a tots els docents i professionals de les diferents etapes educatives, començant pel personal de les escoletes 0-3, que varen ser els primers centres que es varen reobrir, fins als docents de les etapes obligatòries, les postobligatòries i la universitària.

El reconeixement també és per a totes aquelles persones que han fet possible l'obertura dels centres amb seguretat, amb qualitat educativa i equitat, com el personal de neteja, de consergeria o dels serveis d'escola matinera, menjador i transport. A més, també és un reconeixement a l'exemplaritat de l'alumnat i a l'acompanyament duit a terme per part de les seves famílies.

Premi Ramon Llull a la comunitat educativa per la seva implicació i capacitat d'adaptació per fer possible la continuïtat de l'educació en un escenari excepcional.

Treballadors i usuaris de les residències de gent gran

Els treballadors de les residències han donat suport amb la seva feina a un dels col·lectius més castigats durant la pandèmia: les persones grans de les residències.

Aquests usuaris han estat els més vulnerables als efectes de la COVID-19 i han patit més durament els efectes físics i mentals de la pandèmia, no només per l'elevat nombre de contagis i les greus conseqüències, sinó perquè les restriccions els varen limitar les visites i els varen privar del contacte i la relació amb els seus familiars.

I els treballadors no sols han estat en tot moment en primera línia sinó que, a més a més, dia a dia han viscut en primera persona les conseqüències més dramàtiques d'aquesta pandèmia. Tècnics sociosanitaris, personal d'infermeria, treballadors socials, psicòlegs, fisioterapeutes, personal de neteja i de cuina, entre d'altres, fan possible l'atenció i la cura de les persones grans quan ja no poden estar a casa i la residència es converteix en la seva nova llar. Tots ells són personal essencial que ha fet i fa un gran esforç per possibilitar i donar la millor atenció en un context molt dur, especialment durant l'estat d'alarma quan les visites varen quedar restringides i el personal de les residències era l'únic nexe d'unió entre els residents i les seves persones més properes.

Premi Ramon Llull en reconeixement al col·lectiu més vulnerable davant la COVID-19, els usuaris de les residències, i a la tasca, la implicació i el suport i acompanyament dels treballadors que s'han mantingut en primera línia, allà on les conseqüències de la pandèmia han tingut més impacte.

Professionals dels serveis socials

Les conseqüències socials que ha tingut la pandèmia són incalculables. Per una banda, les persones que ja vivien amb dificultats han comprovat com aquestes s'han agreujat i, per l'altra, milers de famílies ―moltes per primera vegada en la seva vida― de sobte s'han trobat en una situació de precarietat econòmica.

La resposta que ha donat el sistema de serveis socials a aquesta situació ha estat possible gràcies a la implicació dels professionals de l'àmbit social, de les entitats del tercer sector i de les administracions públiques, que han dedicat el seu temps, esforç i energia a l'atenció d'aquestes persones.

Des de l'inici de la pandèmia, els professionals dels serveis socials immediatament es feren càrrec de la gravetat i la urgència de la situació i varen desenvolupar la seva tasca amb una única premissa irrenunciable: garantir que tota la ciutadania tingués accés a la cobertura de necessitats bàsiques.

La reacció dels professionals de tots els nivells no té precedents. Davant l'increment sobtat de la magnitud de la demanda, els treballadors de primera línia no només han hagut de tramitar ajuts, sinó que també han acompanyat les famílies en moments d'incertesa i por.

Premi Ramon Llull en reconeixement a la implicació, més enllà de les obligacions professionals, per donar resposta al greu impacte social que ha tingut la pandèmia en nombroses famílies i per possibilitar la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

Voluntariat

De forma immediata a la declaració de l'estat d'alarma, la societat de les Illes Balears va donar el millor de si mateixa per respondre a les necessitats col·lectives, donant continuïtat a nombroses activitats de voluntariat i promovent-ne de noves, la qual cosa és una mostra de solidaritat, unió i treball desinteressat.

Malgrat les restriccions de moviments i els obstacles que la nova realitat imposava, les entitats socials varen continuar duent a terme la seva tasca solidària i varen redoblar els seus esforços per incrementar la seva capacitat d'actuació. Paral·lelament, a més, centenars de ciutadans individuals varen dur a terme nombroses actuacions de voluntariat: des d'accions destinades a ajudar veïns i amics, fins a activitats per contribuir a la neteja i desinfecció dels carrers de la seva localitat, entre moltes altres.

Premi Ramon Llull en reconeixement a l'acció de voluntariat de la societat balear, que ha fet palesa la sensibilitat i la capacitat de reacció col·lectiva davant una situació d'emergència i que constitueix un exemple admirable de com uns fets dramàtics poden fer aflorar el millor d'una societat.

Forces i cossos de seguretat i seguretat privada

Les forces i cossos de seguretat han tingut un paper determinant en l'efectivitat de les mesures extraordinàries adoptades en tots els àmbits, no només exercint funcions de control sinó també de col·laboració amb múltiples sectors per contribuir a cobrir les necessitats bàsiques de la ciutadania.

També s'ha de reconèixer el paper de la seguretat privada, que ha vetlat pel compliment de les mesures de seguretat en tot tipus d'establiments.

Premi Ramon Llull a les forces i cossos de seguretat i a la seguretat privada per la seva funció essencial per garantir l'efectivitat i el compliment de les mesures adoptades pels poders públics.

Treballadors dels àmbits públic i privat que han tramitat ajudes i prestacions derivades de la paralització de l'activitat econòmica

La paralització de l'activitat econòmica ha donat lloc al fet que nombrosos treballadors dels sectors públic i privat hagin dedicat tot els seus esforços a tramitar amb la màxima agilitat possible les ajudes i prestacions derivades de la paralització de l'activitat econòmica.

Premi Ramon Llull als funcionaris, col·legis professionals de graduats socials, de gestors administratius i d'advocats, que han desenvolupat la seva tasca amb diligència i professionalitat per garantir l'accés a les ajudes i prestacions dels treballadors que hi tenien dret.

Ciutadania de les Illes Balears

La pandèmia per la COVID-19 ha estat un repte sense precedents per al conjunt de la ciutadania, que ha vist completament modificat el seu dia a dia i molt limitada la seva activitat, especialment durant els mesos de confinament.

Envers aquesta situació, la ciutadania de les Illes Balears ha mostrat una gran capacitat d'adaptació i de resiliència: tant les persones grans, que han hagut de protegir-se limitant encara més les seves activitats, com les famílies i els amics que no es poden reunir, els treballadors que han hagut de combinar el teletreball amb la cura dels fills, o els infants que han hagut d'acostumar-se a seguir l'escola des de casa durant diversos mesos i han vist limitats el seu lleure i el seu oci.

Premiats Ramon Llull 2021

               

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears és un guardó que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, de l’ensenyament i lingüístic.

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears va ser instituït pel Decret 5/1997, de 23 de gener, publicat en el BOCAIB núm. 15, de 4 de febrer de 1997. La primera cerimònia de lliurament dels guardons va tenir lloc el divendres 14 de novembre de 1997, a l’edifici de la Llotja.

Atesa l’experiència acumulada, es considerà pertinent derogar la normativa anterior i regular novament el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears i el seu atorgament; per això, el Consell de Govern, en la sessió de 10 de gener de 2014, va aprovar el Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual es regula el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears. Amb el nou text es pretén que la concessió del guardó sigui més transparent i participativa.

El Premi Ramon Llull, atorgat mitjançant un acord del Consell de Govern, té una naturalesa exclusivament honorífica i, a més, s’ha de lliurar anualment coincidint amb la celebració dels actes commemoratius del Dia de les Illes Balears.


Col·laboradors

logo-dia-ib-2021.jpg

Aquest ha estat un any que ens ha canviat la vida. La situació excepcional que vivim, derivada de la pandèmia per COVID-19, ha suposat un desafiament sense precedents per a la nostra societat. Un repte individual i col•lectiu, no només en l’àmbit sanitari, sinó també familiar, social i fins i tot humà.

Junts hem hagut d’adaptar i refer les nostres vides, amb esforços, sacrificis i també pèrdues. Les dificultats d'aquest darrer any ens han enfrontat a realitats dures, però també ens han mostrat el millor de nosaltres mateixos, dels nostres veïnats i amics, i de molts col•lectius i persones anònimes. La pandèmia ha despertat el millor de la nostra societat.

Enguany, la festa de les Illes Balears vol ser un homenatge a aquest esforç individual i col•lectiu. Un homenatge a les persones que, des de tots els racons de les nostres quatre illes, han allargat la mà als altres, d'una manera o altra. A tots els petits gests d'empatia, de solidaritat, de suport. Per això, la Medalla d’Or i els premis Ramon Llull 2021 es concedeixen als sectors essencials i a la ciutadania en general, que han aportat el millor de si mateixos en aquestes circumstàncies tan difícils.

Aquesta serà sens dubte una festa diferent, amb activitats en petit format i en diferents escenaris, adaptades a les circumstàncies. No obstant això, perdura el nostre sentiment com a societat. Ens sentim orgullosos de continuar junts, d'haver-ho afrontat junts, d'estar-ho superant junts, i de continuar treballant per sortir-ne totes i tots, junts, endavant. Gràcies.

Feliç Dia de les Illes Balears!